català | castellà | francès
visita virtual | quaderns de viatge | material multimedia
Presentació La missió de 1907 L'escultor Gilabertus El viatge Gilabertus a Catalunya Josep Gudiol i el MEV
 
 
 
Tolosa romànica i Gilabertus
L'escultor Gilabertus
 
Tolosa 31 d’agost
 

El Museu dels Agustins de Tolosa

Durant l’estada a Tolosa els focus d’atenció dels expedicionaris foren, fonamentalment, dos: la gran basílica romànica de Sant Serni i el Museu dels Agustins, que mostrava el millor fons d’escultura medieval del Llenguadoc i del migdia francès. La formació del museu es devia als esforços de salvaguarda d’obres d’art en edificis religiosos afectats per les conseqüències destructives del procés revolucionari francès. El seu forjador fou l’historiador Alexandre du Mège, primer estudiós de l’art medieval llenguadocià i creador de la Societat Arqueològica del Migdia de França el 1831. La seva labor és conseqüència i exponent del desvetllament de la sensibilitat romàntica a l’inici del segle XIX.

+ info...
La institució, instal·lada d’ençà de 1795 en el desafectat convent dels Agustins, comptava també amb una col•lecció de belles arts, fonamentalment de pintura, formada anteriorment sota inspiració neoclàssica. La revalorització de l’escultura medieval pel romanticisme va propiciar-ne cap als anys de la dècada de 1830 una presentació destacada al claustre de l’antic convent, on es va recompondre de forma un punt fictícia el portal de la desapareguda sala capitular de la catedral tolosana, obra de Gilabertus. El museu va ser objecte d’una profunda reforma segons el projecte inicial d’E. Violet-le-Duc, seguit per D. Darcy i executat cap als anys 1890-1903. Per tant, quan la missió de l’Institut d’Estudis Catalans el va visitar l’estiu de 1907 era un equipament modern i suggerent, tant en la seva arquitectura com en la seva presentació museogràfica.

inici

Llibre de visita | Crèdits