Share

V Trobada Pedagògica Educació i Patrimoni

27–02–19

El patrimoni cultural del nostre entorn té un gran potencial educatiu, ja que ens permet de forma pràctica conèixer la nostra història d’una manera participativa i propera. En aquesta cinquena trobada pedagògica tindrem l’oportunitat d’escoltar bones experiències didàctiques sobre el patrimoni, que es porten a terme a través de diversos projectes com “L’escola adopta un monument” i experiències sobre el patrimoni dels nostres museus com el del Ter i el MEV.

— DIRIGIT A:
Mestres, professors i estudiants d’Educació Primària i Secundària; educadors, tècnics i gestors de patrimoni, i persones interessades en la temàtica.

— ORGANITZEN:
Servei Educatiu del Museu Episcopal de Vic i Departament de Didàctica de les Arts i les Ciències de la UVIC (FETCH)  

— CALENDARI
Data » dissabte 30 de març de 2019
Horari » de 9 a 14 h
Durada » 5 hores

— LLOC DE REALITZACIÓ:
Museu Episcopal de Vic
Plaça bisbe Oliba, 3

— INSCRIPCIÓ GRATUÍTA A: 
www.uvic.cat
 

VEURE PROGRAMA