Compartir

Quaderns del Museu Episcopal de Vic II

Ed. Museu Episcopal de Vic, 2008. Revista científica.

II. 2008 288 pàgines 24 x 16,5 cm. 15 € Des dels inicis del MEV, la recerca científica constitueix un vessant fonamental de la seva activitat. Els Quaderns del Museu Episcopal de Vic són el mitjà preferent per difondre la recerca a l'entorn de les col·leccions del MEV en els camps de la història de l'art, l'arqueologia o la museologia, entre d'altres, així com per deixar constància de les activitats científiques que hi tenen lloc. Els Quaderns es publiquen anualment i compten amb l'assessorament d'experts pertanyents a universitats, museus i altres institucions culturals catalanes. Contenen un número variable d'articles de recerca original («Estudis») i notícies més breus sobre identificacions puntuals de peces o esdeveniments de la vida científica del Museu («Cròniques»).

Consultar revista
 

Estudis Noves aportacions a la iconografia de la capa pluvial del bisbe Ramon de Bellera. Opus anglicanum del s. XIV. Rosa M. Martín Conservation of the cope of Bishop Ramon de Bellera Nikkibarla Calonder, Agnieszka Wos-JuckerÉtat des lieux et présentations successives de la collection copte au Musée des Tissus de Lyon Marie Schoefer Maria-Anne Privat-Savigny (préface) El coleccionismo de tejidos coptos en Cataluña y la formación de la colección del Museu de Montserrat Luís G. Turell Coll La col•lecció de teixits coptes del Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa Sílvia Carbonell Basté Introducció a la col•lecció de teixits coptes del Museu Episcopal de Vic Carmen Masdeu Costa Luz Morata García Rosa M. Martín Ros (presentació) La col•lecció de tèxtils precolombins del Mev Victòria Solanilla DemestreLa ceràmica grega, falisco-capenate i estrusca del Museu Episcopal de Vic M. Dolors Molas Font CròniquesRecuperació d'una miniatura de Jean Bourdichon Rafael Cornudella i Carré «Mediae Aetatis Moneta: la moneda a la Mediterrània medieval». A propòsit de la participació d'uns medallons del Mev a l'exposició Albert Estrada-Rius Les copies de vitraux du Musée des Monuments Français a Paris. Reproductions ou oeuvre d'art? À propose de l'Exposition «Memòria del vidre. Grans vitralls medievals de França» Robert Dulau Jornades francocatalanes. Polítiques de conservació del patrimoni medieval a França i a Catalunya. Originals i còpies als segles XIX i XX Josep M. Trullén Pilar Vélez Réunion du Conseil de Direction du Centre International d'Étude des Textiles Anciens. Museu Episcopal de Vic 2006 Pierre Arizzoli-Clémentel