Compartir

Quaderns del Museu Episcopal de Vic I

Ed. Museu Episcopal de Vic, 2005. Revista científica.

I. 2005 192 pàginas 24 x 16,5 cm. 15 € Des dels inicis del MEV, la recerca científica constitueix un vessant fonamental de la seva activitat. Els Quaderns del Museu Episcopal de Vic són el mitjà preferent per difondre la recerca a l'entorn de les col·leccions del MEV en els camps de la història de l'art, l'arqueologia o la museologia, entre d'altres, així com per deixar constància de les activitats científiques que hi tenen lloc. Els Quaderns es publiquen anualment i compten amb l'assessorament d'experts pertanyents a universitats, museus i altres institucions culturals catalanes. Contenen un número variable d'articles de recerca original («Estudis») i notícies més breus sobre identificacions puntuals de peces o esdeveniments de la vida científica del Museu («Cròniques»). 

Consultar revista

Estudis
El nou edifici del Museu Episcopal de Vic. Beth Galí Museologia i història de l’art. El nou projecte museològic del Museu Episcopal de Vic. Josep M. Trullén Thomàs La conservació preventiva en el projecte del Museu Episcopal de Vic. Mireia Mestre Campà La ceràmica de procedència sud-itàlica del Museu Episcopal de Vic. M. Dolors Molas Font Hostiers i neulers medievals del Museu Episcopal de Vic. Lluïsa Amenós El pas de la decoració naturalista a la decoració geomètrica en els teixits andalusins. Rosa M. Martín i Ros
Cròniques
Les grans làmines de sílex de Catalunya. Xavier Clop Stucs & décors de la fin de l’Antiquité au Moyen Âge. Les visages oubliés. Carles Mancho Soieries médiévales du MEV. Sophie Desrosiers Les exposicions "Catalogne romane. Sculptures du Val de Boí" i "Caps de Notre-Dame de París". Xavier Dectot