Compartir

Museu Episcopal de Vic. Guia de les col·leccions

Ed. Museu Episcopal de Vic, 2003. Edició en català, castellà, anglès i francès.

La Guia de les Col·leccions del Museu Episcopal de Vic, dirigida pel conservador Josep M.Trullén, és el resultat d’un treball coordinat d’investigadors procedents del mateix Museu, d’altres museus afins, de departaments universitaris i d’institucions relacionades amb la història de l’art. Aquest volum posa a l’abast del gran públic els coneixements essencials de què avui disposem sobre les obres que s’exposen al Museu, i reprèn la tasca científica i divulgadora que ha acompanyat tota la seva història. La lectura i estudi d’aquesta guia, que pot precedir o seguir les visites al Museu, farà d’intermediari entre l’obra i el que la contempla i facilitarà a l’espectador el diàleg amb la pintura, l’escultura o l’objecte admirat. El MEV és conegut internacionalment per la seves extraordinàries col·leccions de pintura i escultura de les èpoques romànica i gòtica, però també compta amb col·leccions d’arqueologia, de lapidari, de teixit i indumentària, de vidre, de mobiliari, de pell, d’orfebreria i arts del metall, de forja i de ceràmica. Totes elles són contemplades en aquesta Guia de les col·leccions, amb prou elements per copsar el significat de les obres.Autors Història del Museu i de les col·leccions Josep Maria Trullén Monedes i medalles Marta Campo, Esther Martos Arqueologia Xavier Clop, Maite Mascort, Llorenç Baqués, Imma Mestre, Toni Caballé Lapidari Josep Bracons Pintura Rafael Cornudella, Miquel Mirambell, Josep Maria Trullén Escultura Josep Bracons, Josep Maria Trullén Teixit i Indumentaria Rosa Maria Martín Vidre Ignasi Domènech Mobiliari Eva Pascual, Jaume Barrachina Pell Anna Soler Orfebreria i arts del metall Núria de Dalmases, Jaume Barrachina Forja Lluïsa Amenós, Jaume Barrachina Ceràmica Dolors Giral