Compartir
174
Tapís d'Hèracles lluitan...
Sala 16Teixit i indumentària

Anònim

Tapís d'Hèracles lluitant amb l'hidra de Lerna

Flandes (?)
Finals del segle XVI
Ordit de llana i trames de llanes policromes. Tècnica de tapisseria d'alt lliç
350 x 526 cm
Procedència desconeguda
MEV 56

Tècnica de tapisseria d'alt lliç. Tafetà per trames múltiples i discontínues. Ordit de lli i trames múltiples policromes de llana. El dibuix decoratiu el feia un pintor en un cartó, el contorn del qual es passava a l'ordit. Els teixidors teixien el tapís pel revers, amb el cartó al costat, i mitjançant un mirall veien l'anvers del dibuix. Al centre de la composició hi ha un medalló circular amb la circumferència feta de flors i, a l'interior, Hèracles matant a cops de porra l'hidra de Lerna de set caps, un dels quals és a terra. És ajudat per Ioles, que li fa llum amb una torxa. Sota aquesta escena n'hi ha una altra de més petita i rectangular que representa Hèracles matant amb la porra els cinquanta lladres dirigits per Lerno. Al centre de la part superior hi ha el mussol, símbol d'Atenea, i als costats, caps de faune i de lleó dins de medallons. L'orla s'ornamenta amb instruments musicals i fruits a la part superior i inferior. Als laterals hi ha una mena d'arbre-canelobre d'on surten dues branques amb un personatge femení i un de masculí amb el tors nu; el femení toca una pandereta i el masculí, una flauta. Segurament ha estat teixit a Flandes –porta marques no identificades a la part baixa de l'orla inferior– segons un cartó d'estil manierista, potser italià.


Sala 16
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre