Compartir
79
Frontal d'altar de Sant ...
Sala 4Romànic

Anònim

Frontal d'altar de Sant Pere de Ripoll

Catalunya
Mitjan segle XII (Ornamentació de mitjan segle XIII)
Relleu escultòric en fusta de salze sobre taula de pi roig
101 x 186 x 23 cm
Provinent de l'església de Sant Pere de Ripoll (Ripollès)
MEV 556

Per bé que aquest frontal va ser recollit l'any 1889 de l'església parroquial de Sant Pere de Ripoll, és probable que formés part del mobiliari litúrgic del monestir de Ripoll, el qual havia patit un saqueig l'any 1835. És un dels frontals d'altar romànics catalans que millor representa la tipologia dels que es feien imitant els frontals d'argenteria i pedres precioses destinats a les catedrals i als grans monestirs. Al centre hi ha la figura del Crist pantocràtor dintre de la màndorla assegut amb el llibre obert amb les lletres alfa i omega, símbols del principi i la fi del món. Originàriament estava envoltat dels símbols dels quatre evangelistes, avui perduts. Als compartiments laterals hi havia les escultures dels dotze apòstols dels quals actualment se'n conserven només quatre: sant Andreu, que porta el llibre amb la inscripció «S.Andreas»; sant Pere, amb les claus i la inscripció «S.Petrus»; sant Maties, amb el llibre i la inscripció «S.Mathias», i sant Judes, que també porta el llibre amb la inscripció «S.Iudas». Segurament és una obra contemporània de la portalada del Monestir, per bé que des d'un punt de vista estilístic ens trobem davant d'un escultor diferent dotat també d'una gran qualitat tècnica i compositiva. La complexitat amb la qual tracta els plecs del mantell del Pantocràtor, així com el moviment delicat i expressiu de la figura de l'apòstol Maties, tan característics de la millor escultura romànica europea de l'època, palesen que ens trobem davant d'un dels grans escultors catalans del moment.


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic