Compartir
87
Crist pantocràtor de San...
Sala 4Romànic

Anònim

Crist pantocràtor de Sant Bartomeu d'Igualada

Catalunya
Tercer quart del segle XIII
Fusta d'alba policromada
143 x 58,5 x 50 cm
Provinent de la desapareguda capella de Sant Bartomeu d'Igualada (Anoia)
MEV 789

Aquesta imatge representa la figura del Crist pantocràtor assegut en un tron beneint amb la mà dreta i mostrant amb la mà esquerra el llibre de la Llei que té obert sobre del genoll. Tant l'expressió realista del seu rostre com el naturalisme amb el qual estan esculpits els plecs de la túnica allunyen aquesta imatge de l'estètica geometritzant del romànic i l'acosten al nou estil més humanista desenvolupat a Europa a partir de l'any 1200. En època gòtica posterior, aquesta imatge amb la iconografia del Salvador provinent de la capella de Sant Bartomeu d'Igualada, avui desapareguda, es va transformar en un sant Bartomeu. Amb aquesta finalitat es degueren substituir del llibre les tradicionals lletres alfa i omega, pròpies de la iconografia del Pantocràtor, per la inscripció que es pot llegir avui dia dedicada a sant Bartomeu: «Sancte Bartho lomeo a postole dei inter cede pro nobis ad dominum deum nostrum qui te elegit».


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic