Compartir
159
Còpia de la carta que el...
Sala 15


Romànic

Anònim

Còpia de la carta que el bisbe Oliba va enviar a Arnau Mir de Tost

Lloc d'execució desconegut
Segle XIII
Pergamí i tinta
16,6 x 11,2 cm
Provinent de l'església de Sant Martí de Tost, Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
MEV 8641

Transcripció feta durant el segle XIII, en pergamí, de la carta que va enviar Oliba a Arnau Mir de Tost oferint-li el reliquiari de la Vera Creu. La carta original fou enviada per Oliba des de Ripoll, ja que en el títol de la carta Oliba, tot i ser bisbe de Vic, només s'associa a la comunitat del seu monestir predilecte. Possiblement durant el segle XIII el reliquiari de Tost fou obert i en veure's el probable deteriorament que els segles i les condicions ambientals podien haver causat al document original es va optar per realitzar-ne una còpia. Aquesta es va introduir dins el reliquiari mentre la carta original es va retirar i cal creure-la definitivament perduda. El text d'aquesta còpia ens el dóna Eduard Junyent en el "Diplomatari d'Oliba". La carta diu que Oliba, seguint una petició d'Arsenda muller d'Arnau Mir de Tost, tramet mitjançant els monjos Bonfill i Pau unes relíquies al seu amic Arnau Mir de Tost. Les relíquies, segons diu la carta, consistien en fragments de la Vera Creu, del Sant Sepulcre i dels vestits i calçat de la Verge Maria. També s'especifica, en la còpia, el lloc on van ser adquirides les relíquies que, segons la interpretació que en fa Anscari Mundó, fou a la ciutat italiana de Lodi (Llombardia), segurament obtingudes pel mateix Oliba en un dels seus viatges a Itàlia. Cal suposar que la carta la va escriure Oliba el mateix any i possiblement poc abans de la data de consagració de l'església de Tost feta el 7 d'octubre de 1040. Aquesta còpia de la carta original va ingressar al Museu Episcopal de Vic l'any 1930 provinent de la Seu d'Urgell.


Sala 15
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre