Compartir
Autèntica de relíquies
Sala


Romànic

Anònim

Autèntica de relíquies

Lloc d'execució desconegut
1040
Pergamí i tinta
5,9 x 1,5 cm
Provinent de l'església de Sant Martí de Tost, Ribera d'Urgellet (Alt Urgell)
MEV 8641

Petit manuscrit en pergamí, trobat replegat a l'interior del reliquiari de la Vera Creu, que certificava la identitat de les relíquies i que normalment era expedit pel bisbe que les autentificava. El document porta la inscripció «In ac + cruce sunt reliquiae de ligno crucis Domini et de sepulcro, et de vestimento, et calciamiento S. Mariae matris Domini». Per tant, ens confirma que les relíquies que va enviar Oliba a Arnau Mir de Tost eren fragments de la Vera Creu de Jesús, del Sant Sepulcre i dels vestits i calçat de la Verge Maria, relíquies habituals i molt apreciades a l'època. No sabem res de les relíquies però actualment dins el reliquiari hi resta un petit fragment de lli. Suposem que tot el lot, el reliquiari de la Vera Creu, les relíquies i els teixits, foren enviats per Oliba des del monestir de Ripoll. Sabem que al llarg de la seva vida el bisbe i abat va proveir d'abundants relíquies tant la Catedral de Vic com els seus monestirs de Ripoll i Cuixà, d'aquests dos últims encara avui se'n conserven els catàlegs antics que les descrivien. Va ingressar al Museu Episcopal de Vic l'any 1930 provinent de la Seu d'Urgell.