Compartir
154
Dues polseres de retaule...
Sala 13Renaixement

Pere Serafí, atribuït

Dues polseres de retaule amb profetes i sibil·les


Vers el 1544 (?)
Pintura al tremp i a l'oli sobre fusta
206,5 x 36,7 x 9,5 cm

MEV 65, 66

Aquestes taules, probablement elements decoratius complementaris d'un retaule no identificat o perdut, mostren l'una el rei David i les sibil·les Cumea i Hel·lespòntida, i l'altra el profeta Jeremies i les sibil·les Frígia i Eritrea. Tots sis personatges duen filactèries amb textos al·lusius a la Passió de Crist. D'ençà del final de l'Edat Mitjana, la cultura humanística imperant a l'Europa occidental afavorí la represa de temes de l'antiguitat clàssica. Així les Sibil·les, antigues profetesses del món grecoromà, quedaren associades als Profetes de l'Antic Testament com a personatges que també van predir, misteriosament i entre els pagans, la vinguda i l'obra salvadora de Crist. Tot i partir d'una atribució a Perot Gascó per part de Chandler R. Post, autors com Rafael Cornudella han assenyalat que el romanisme declarat d'aquestes figures s'allunya força del clima habitual del taller gasconià. La comparació estilística permet proposar-ne l'atribució a Pere Serafí, dit lo Grec, pintor i poeta d'origen italià o potser xipriota, un dels personatges més interessants de la pintura catalana del segle XVI, entre altres coses per les seves opcions estètiques avançades. Tot i que desconeixem la història precisa d'aquests objectes -més enllà del fet que eren al Museu des de la seva inauguració-, sabem que Pere Serafí era a Vic l'any 1544 per pintar les sarges de l'orgue de la catedral.


Sala 13
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre