Compartir
151
Compartiment del retaule...
Sala 13Renaixement

Joan Gascó, Perot Gascó

Compartiment del retaule de l’església de Sant Andreu de Pruit amb el Calvari

Vic
1521
Pintura al tremp i oli sobre fusta
170,5 x 103,5 cm
Provinent de l’església de Sant Andreu de Pruit, Rupit i Pruit (Osona)
MEV 72

L'escena del Calvari, gairebé obligatòria en un retaule, coronava a Pruit un conjunt de taules dedicades a sant Andreu que Joan Gascó havia contractat l'abril de 1521. A més d'aquesta hi havia la taula central amb la figura del sant i, al voltant, quatre escenes més que representaven la predicació de sant Andreu, el seu judici, el seu martiri i un dels seus miracles, a més de la predel·la i les polseres. El Calvari és l'única taula conservada del conjunt. En el contracte s'especificà que Jesús Crucificat s'havia d'acompanyar de les figures de Maria, Joan i la Magdalena; aquesta ha deixat el pot de perfums a terra i abraça els peus de la creu, tot oferint un perfil molt característic del taller gasconià en aquest període 1520-1529. En aquests anys, els darrers de vida de Joan Gascó, el taller familiar va assumir molts encàrrecs i el fill gran Perot ja tenia una responsabilitat destacada. Les figures es presenten més estilitzades, properes a les que seran típiques dels seus treballs posteriors. Però al mateix temps el disseny de l'escena resulta ser bàsicament fruit de la combinació de dues xilografies d'Albrecht Dürer, d'on provenen el vol airós del perizoni de Crist o l'aparent contradicció entre l'expressió facial i la posició de les mans de sant Joan. Això, entre altres coses, mostra el pes de la tradició arrelada en la pintura del pare, Joan Gascó, qui era de fet el responsable del taller.


Sala 13
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre