Compartir
220
Croat
Sala 19Monedes i medalles

Jaume II

Croat

Barcelona
1291 - 1327
Plata
Ø2,4 cm; 3,17 g
Procedència desconeguda
MEV 23161

L'expansió econòmica i comercial que va experimentar la Corona d'Aragó al llarg del segle XIII va originar la necessitat de disposar de monedes de valor alt, similars a les creades per les repúbliques del nord d'Itàlia a començaments del segle XIII i que a poc a poc havien adoptat altres territoris. L'any 1285, Pere II el Gran va fer encunyar a Barcelona una moneda nova de plata, el croat, amb un valor de 12 diners de tern, i equivalent a un sou. La iconografia que es va adoptar pels croats va ser la mateixa que la dels diners de tern, creats en temps de Jaume I. A l'anvers s'hi representava el bust coronat de perfil del rei, envoltat del seu nom i títol, i al revers una creu llatina amb anelles i tres punts en els quadrants, acompanyada del nom de la ciutat emissora.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi