Compartir
219
Diner de doblenc
Sala 21Monedes i medalles

Jaume I

Diner de doblenc

Barcelona
1213 - 1276
Billó
Ø1,7 cm; 0,84 g
Procedència desconeguda
MEV 23112

Els primers anys del regnat de Jaume I van estar marcats per les dificultats econòmiques. Per tal de resoldre la situació i pagar els deutes acumulats, el jove monarca va decidir reformar la moneda, empitjorant-ne la qualitat. L'any 1222 va fer encunyar a Barcelona diners i òbols de doblenc, que contenien dues parts de plata i deu de lliga, o metall sense valor intrínsec. Aquesta nova moneda substituïa l'anterior de quatern, que contenia quatre parts de plata i només vuit de lliga. La iconografia de l'anvers dels diners de doblenc va ser molt innovadora, ja que s'hi va estampar per primera vegada a Catalunya el motiu heràldic dels pals o barres reials, a més del nom de Barcelona, BARQINO. Els reversos mostraven un disseny més tradicional compost per una creu llatina envoltada del nom i el títol del rei.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi