Compartir
229
Cinc rals
Sala 19Monedes i medalles

Principat de Catalunya

Cinc rals

Vic
1641
Plata
Ø3,2 cm; 11,78 g
Procedència desconeguda
MEV 21241

Durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) es van produir canvis molt significatius en la moneda catalana, que reflecteixen l'evolució del conflicte. Successivament es va encunyar en nom de Felip IV, el Principat de Catalunya, Lluís XIII i Lluís XIV, alhora que es van crear valors diferents als castellans. L'any 1641 Catalunya es va declarar independent, fet que va quedar reflectit en l'anvers de les monedes, que mostren diferents variants de la llegenda PRINCIPATVS CATALONIAE. Les necessitats generades per la guerra van provocar que diverses poblacions obrissin tallers monetaris, que van encunyar seguint bàsicament el model de la seca de Barcelona, però posant al revers el nom, i de vegades l'escut, de la ciutat emissora. Una d'aquestes poblacions va ser Vic, que va fer gravar el seu escut i el nom de la ciutat.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi