Compartir
218
Diner
Sala 19Monedes i medalles

Episcopal

Diner

Vic
Segona meitat del segle XII
Plata
Ø1,7 cm; 0,74 g
Procedència desconeguda
MEV 20124

Les emissions episcopals de Vic van tenir un llarg període de fabricació, que segons Balaguer es va iniciar en la segona meitat del segle X. Les inscripcions AVSONA i EPISCOPI VICI utilitzades en aquestes encunyacions deixen clar el lloc de fabricació, però no fan referència als bisbes que governaven aquesta seu episcopal en els diferents moments d'encunyació. Això ha ocasionat discrepàncies entre els investigadors a l'hora de determinar la cronologia de les encunyacions. Una de les emissions més voluminoses, que Balaguer ha situat en la segona meitat del segle XII, és la que mostra una mà beneint entre les lletres N i A, i una creu voltada de la inscripció A-V-S-O. Aquesta iconografia, de caràcter religiós, està realitzada amb una tècnica menys acurada que la d'emissions anteriors.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi