Compartir
217
Diner
Sala 19Monedes i medalles

Episcopal

Diner

Vic
Segona meitat del segle XI
Plata
Ø1,4 cm; 1,01 g
Procedència desconeguda
MEV 20089

A partir del segle X els comtes de Barcelona van concedir als bisbes d'Osona la fabricació de moneda i un terç dels seus beneficis. Aquestes encunyacions van adoptar dissenys de tipus religiós, que sovint van tenir una gran qualitat artística. Probablement l'emissió que mostra la composició iconogràfica més bella de la seva època és l'anomenada dels bous, fabricada durant la segona meitat del segle XI. A l'anvers apareixen els bustos enfrontats de sant Pere i sant Pau, que sostenen una creu, i al voltant la llegenda S. PETRVS S. PAVLVS. El revers mostra la inscripció AVSONA i un home que, vestit amb una túnica curta i una capa, porta un bastó a la mà i condueix una parella de bous. L'originalitat i qualitat artística d'aquest disseny va causar impacte en la seva època, com esmenten alguns documents coetanis.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi