Compartir
42
"Tremissis"
Sala 2Monedes i medalles

Sisebut

"Tremissis"

Híspalis
612 - 621
Or
Ø2 cm; 1,44 g
Procedència desconeguda
MEV 20018

Els visigots van adoptar el sistema monetari romà basat en una unitat d'or, el "solidus" o sòlid, i la seva tercera part, el "tremissis" o tremís. Les primeres encunyacions van imitar fidelment les iconografies de les emissions romanobizantines, però de seguida va sorgir una progressiva tendència a l'esquematització. A partir del regnat de Leovigild (573-586) es va introduir una tipologia nova, caracteritzada per la representació a l'anvers del bust del sobirà, acompanyat del seu nom i del títol reial. En aquest "tremissis", que fou encunyat a la seca d'Híspalis, l'actual Sevilla, apareix a l'anvers el bust de Sisebut, representat de front i acompanyat de la inscripció SISEBVTVS RE. En el revers també apareix el bust del monarca i, al voltant, el nom de la seca i l'epítet de pius, ISPALI PIVS.


Sala 2
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari