Compartir
1
Medalla commemorativa de...
Sala 1Monedes i medalles

Eusebi Arnau, Joaquim Cabot i Rovira

Medalla commemorativa de Jaume Collell

Barcelona
1921
Plata encunyada
Ø12 cm
Procedència desconeguda
MEV 17728

A la península Ibèrica la medalla apareix de forma tardana i a Catalunya té una evolució amb característiques pròpies, enquadrades en les tendències neoclàssiques. A mesura que la medalla s'allibera dels òrgans oficials que la veuen néixer i s'acosta a la nova societat burgesa, els valors artístics retornen amb força i els escultors comencen a interessar-se per aquesta expressió artística. Eusebi Arnau, figura destacada del modernisme, inicià la seva producció medallística arran de la participació en l'Exposició Universal de 1888. La medalla que ens ocupa commemora el 50è aniversari del nomenament de Jaume Collell com a «Mestre en gay saber». En ella l'artista ha elaborat un excel·lent retrat del canonge Collell, el qual va dur la iniciativa, juntament amb altres membres del Círcol Literari, d'organitzar l'Exposició Arqueològica Artística als claustres del convent de Sant Domènec de Vic l'any 1868. Aquesta empresa fou la llavor de la futura creació del Museu Episcopal.


Sala 1
Planta -1
1 Història del Museu
2 Arqueologia
3 Lapidari