Compartir
213
Aplic esmaltat, amb dues...
Sala 19


Monedes i medalles

Anònim

Aplic esmaltat, amb dues sirenes

Llemotges o taller hispanollemosí
Finals del segle XII - inicis del segle XIII
Coure i esmalt
5,2 cm
Procedència desconeguda
MEV 9082

Es tracta d'un esmalt d'evident interès, malgrat la seva deficient conservació i que és un component fragmentari, cosa que dificulta la seva classificació correcta. És circular, amb una sanefa puntejada, i té quatre orificis per ser reblat a un suport. Presenta dos rebaixaments diametrals en vertical, sens dubte per aplicar-lo al seu suport original. La decoració consisteix en dues sirenes d'aire (o sirenes-ocell) amb cossos divergents, excepte en els caps, que queden afrontats. Les cues acaben transformades en palmetes. La disposició es troba flanquejant un eix central, vertical, d'estilitzacions vegetals. L'esmalt està tot perdut, i hi ha bastant daurat, no superficial, sinó introduït a les zones excavades com un esmalt més. El catàleg de les medalles i els aplics de guarniment medievals del MEV (1995) crida l'atenció de l'objecte i proposa desvincular-lo de la resta de la col·lecció, i indica la possibilitat que es tracti d'una decoració d'arqueta i l'adscriu al mateix taller que un medalló hispanollemosí similar que es troba al Kunstgewerbemuseum de Colònia, un paral·lelisme indubtable. Afegim que es podria tractar d'una lletra ema formada per la combinació d'elements fitozoomòrfics, com és habitual en els "marginalia" de la miniatura de llibres, i corresponent, potser, a un estadi de transició romanicogòtic de finals del segle XII, com ja s'ha proposat, o entrat el segle XIII.


Sala 19
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi