Compartir
73
Tapa del reconditori de ...
Sala 4Mobiliari

Anònim

Tapa del reconditori de l'altar de Sant Julià de Vilatorta

Catalunya
1050
Fusta amb inscripcions incises
20,5 x 26,5 x 1,5 cm
Provinent de l'església de Sant Julià de Vilatorta (Osona)
MEV 9719

Aquesta llata tapava el reconditori on es guardava el reliquiari de l'altar de Sant Julià de Vilatorta. En aquest darrer, les inscripcions (en tires de pergamí) identifiquen les relíquies, mentre que la present llata deixa memòria dels assistents a la consagració de l'altar. En aquest cas, aquests testimonis quedarien ocults en el reconditori fins a la seva nova obertura. En altres casos, els assistents a la consagració gravaven els seus noms a la mateixa taula d'altar, que constituïa aleshores un autèntic monument perenne de l'acte. Les inscripcions d'aquesta tapa estan jerarquitzades, pel que fa a la retolació, en capitals pintades o en cursives incises. Els noms que apareixen ben dibuixats o pintats (quatre), estarien ja retolats abans de l'acte de consagració i han de correspondre als dels donants de les relíquies; la resta serien els noms dels assistents a la consagració i signarien el monument al moment (inclòs el bisbe de Vic, Guillem de Balsareny), en qualitat d'actors litúrgics o de testimonis.


Sala 4
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic