Compartir
268
Cofre
Sala 22Mobiliari

Anònim

Cofre

Catalunya
Segle XIV
Fusta d'alba desbastada, encaixada a mitja mossa, clavada i tallada. Endrapada i enguixada, policromada al tremp i possiblement platejada i colrada (certes parts). Ferro forjat clavat
48 x 118 x 51 cm
Procedència desconeguda
MEV 814

Cofre format per un buc paral·lelepipèdic i amb tapa bombada. La tapa porta, confeccionats amb treball de talla, dos registres (situats a l'àrea davantera i posterior) de vuit escuts situats dins d'elements hexalobulats. Entre ells apareix un registre central de vuit motius circulars amb set aspes o remolins. Situades transversalment, apareixen clavades nou tires de ferro forjat amb quatre expansions en forma de flors. La cara frontal del buc presenta un registre superior amb sis escuts i un d'inferior amb vuit escuts, separats verticalment per set tires de tres flors cadascuna. Els laterals porten quatre escuts separats per una tira de ferro amb tres flors. Conserva la policromia original: sobre fons blanc un filet de color negre emmarca i voreja les cares frontal i laterals, els escuts estan perfilats amb un filet de color negre i és probable que originàriament fossin platejats i colrats, els hexalòbuls estan vorejats amb un filet de color vermell. Aquest cofre és un exemplar notable dins la producció de mobiliari del segle XIV, ja que representa una tipologia de la qual es conserven pocs exemples.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi