Compartir
271
Caixa
Sala 22Mobiliari

Anònim

Caixa

Catalunya
Segle XV
Fusta d'alba serrada, tallada, emmetxada, aplicada i clavada, policromada amb pigment de mini i amb paper pintat aplicat. Ferro forjat
65,5 x 113 x 54 cm
Provinent de Vic (Osona)
MEV 4357

Aquest moble és un exemplar paradigmàtic, atès que presenta les principals constants de les caixes obrades a Catalunya durant el segle XV. Està format per un buc paral·lelepipèdic construït per quatre posts emmetxades a cua d'orenella, situat sobre una socolada lleugerament atalussada, clavada a la fonadura, i tancat per una tapa plana que porta clavats a la part inferior dos llistons als laterals. La decoració està definida pel treball de motllurat: a la socolada, tallat al cantell de la tapa i aplicat al buc. La cara frontal del buc està compartimentada en dos plafons separats per un muntant o monjo amb treball de traceria calada, al centre de cada plafó hi ha un rombe de motlluratge amb l'interior decorat també amb treball de traceria. Els laterals repeteixen la decoració, amb un plafó amb rombe a l'àrea central. La fusta presenta restes de mini i sota tots els elements calats hi apareixen restes de paper, originàriament pintat de color blau.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi