Compartir
275
Caixa
Sala 22Mobiliari

Rata (?)

Caixa

Catalunya
1704
Fusta d'alba serrada, tallada, emmetxada i clavada
66 x 144 x 53 cm
Procedència desconeguda
MEV 2193

Aquesta caixa del segle XVIII és un exemplar excepcional, atès que està datat i signat. Ocupant el plafó central i els muntants que el flanquegen apareix la inscripció: «17/Ratamafetas/04». El moble, d'estructura i sistema constructiu similars als de períodes anteriors, està sostingut per quatre petges en forma d'urpa i presenta una profusa decoració de talla. El buc està compartimentat en tres registres horitzontals: a la cara frontal, el registre superior conté el forat del pany central i està decorat amb motius vegetals separats per elements tallats amb unglades; el registre central presenta tres plafons amb doble arcuació tallada decorada amb repertori vegetal i quatre muntants rebaixats, que flanquegen tots els plafons; el registre inferior està decorat amb elements vegetals i d'unglades similars als anteriors i amb figures d'animals (gos, vaca, serp, llangardaix...). Els laterals, amb un plafó flanquejat per muntants, presenten una organització decorativa idèntica.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi