Compartir
272
Caixa
Sala 22Mobiliari

Anònim

Caixa

Catalunya
Segle XVI
Fusta d'alba, serrada, tallada, emmetxada, aplicada i clavada, policromada al tremp. Ferro forjat
73 x 182 x 59 cm
Procedència desconeguda
MEV 12288

Aquesta caixa exemplifica perfectament l'evolució d'aquesta tipologia de mobiliari (apareguda al segle XV) durant el segle XVI. L'estructura i el sistema constructiu no varien respecte a les caixes del període anterior (veure MEV 4357), encara que sí que ho fa el repertori decoratiu. La decoració està definida tant pel treball de motllurat (obrat amb un perfil més aplanat que en la centúria anterior) com per la policromia. El buc porta tres plafons separats per muntants o monjos llisos al frontis i un plafó a cada lateral. Cadascun d'aquests està decorat al seu interior amb un escut envoltat per una garlanda vegetal i llaçades a la manera de llambrequins. Dins els escuts, alternativament a cada plafó, apareixen les inscripcions: «Francesc Cervera / Joana Lobeta », les persones a les quals anava destinada la caixa com a present de noces o que encarregaren la confecció del moble. La resta del moble està decorada amb motius vegetals policroms.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi