Compartir
200
Arqueta sagrari
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta sagrari

Catalunya
Segle XVI
Fusta de noguera tallada, emmetxada i clavada, daurada amb pa d'or puntejat i brunyit i policromada al tremp. Ferro forjat
18,5 x 27,5 x 21,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 8037

Arqueta formada per un buc paral·lelepipèdic amb sòcol inferior lleugerament atalussat i motllurat i tancada per una tapa plana amb cantell acabat en forma de taló invers. L'exterior del buc està decorat, a cadascuna de les seves cares, amb sanefes situades perimetralment amb motius vegetals que emmarquen una composició on apareixen querubins entre elements de cortinatges i floreres. La decoració està realitzada en grisalla (combinacions en base a diferents totalitats de gris) que contrasta sobre el fons daurat, suaument puntejat en certes parts. A l'interior de la tapa, decorada també amb sanefa perimetral, hi ha la representació de la Verònica amb la Santa Faç, sobre fons daurat.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi