Compartir
195
Arqueta
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta

Catalunya (?)
Segle XV
Fusta de faig tallada i emmetxada, aplacada de banya amb vori aplicat, coure repussat i clavat i vidre modelat i encastat
11 x 19 x 17 cm
Procedència desconeguda
MEV 2833

Arqueta confeccionada amb un buc paral·lelepipèdic i amb tapa plana, completament recoberta amb plaques de banya. Contrasten amb el color negre dominant les dues motllures de vori dentades situades sobre els cantells de la tapa. El buc descansa sobre quatre petites potes en forma d'urpa realitzades en coure, material del qual també estan confeccionades les cantoneres (repussades amb motius de petites estrelles) que recobreixen de dalt a baix els angles del buc. Les cantoneres porten, clavats als angles, tres petits elements semiesfèrics de coure que porten encastats caboixons de vidre blanc (un) o blau (dos). Els costats de l'arqueta estan tots decorats amb tires de coure de perfil semicircular amb petits botons, similars als descrits, clavats que porten caboixons de vidre incolor, blau i blanc.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi