Compartir
190
Arqueta
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta

Al-Andalus
Període nassarita, segle XIII (possiblement el 1268)
Fusta de pi tallada i clavada recoberta amb pell de badana i làmina d'or amb vori tallat, calat i pintat al tremp aplicat i clavat. Bronze clavat
13,5 x 21 x 13,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 17829

Arqueta formada per un buc paral·lelepipèdic i tancada amb una tapa a quatre vessants amb un pla superior. L'exterior està recobert amb plaques de vori situades sobre una làmina d'or que descansa sobre una fina badana. La decoració de les plaques està tallada i confeccionada al trepant, i configura motius profusament calats que deixen veure la làmina d'or subjacent. El frontis de la tapa presenta tres rosasses, n'hi ha cinc a la cara posterior i una a cada lateral. Les plaques de recobriment del buc presenten motius d'estrelles de vuit puntes entrellaçats. Aquesta arqueta és un exemplar extraordinari dins la producció del focus andalusí d'època nassarita, tant pel que fa a la qualitat del treball com per l'ús excepcional de la làmina d'or. Damunt de les parts llises de les plaques es va realitzar una decoració pictòrica d'època gòtica (segle XV).


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi