Compartir
191
Arqueta
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta

Catalunya
Segona meitat del segle XIV - primera meitat del segle XV
Fusta d'alba tallada i clavada, recoberta de planxa de llautó estampada amb motlle i clavada
12,5 x 22,3 x 12,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 1405

Arqueta formada per un buc paral·lelepipèdic amb tapa a dues vessants. La decoració, que cobreix el buc i la tapa, ve donada per la repetició de tres escenes: a la primera, la dama dempeus posa una garlanda de flors a un cavaller agenollat; a la segona, la dama amb una actitud idèntica posa un elm al cavaller, també de genolls; i finalment, en la tercera, la dama lliura un arc i una fletxa al cavaller. A la part baixa, situada sota les escenes a la manera d'una sanefa correguda, apareix una inscripció: «Amor:merce:sius:plau». La temàtica de les escenes i la llegenda de la inscripció remeten a una idea de l'amor cortès, en la qual apareixen el coronament de l'amant, les converses galants i els torneigs, que són entesos com a actes romàntics. Segurament aquestes arquetes eren un dels regals habituals en els nuviatges.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi