Compartir
192
Arqueta
Sala 18Mobiliari

Taller de l'entorn dels Embriachi (?)

Arqueta

Florència (?)
Segle XV (plaques d'os), segle XIX (muntatge de certes parts de l'arqueta)
Fusta de noguera tallada i emmetxada, aplacada amb planxes d'os i de vori tallades i nacre, metall i fusta de boix embotits
19 x 19 x 11,5 cm
Àrea de Florència (?), Itàlia
MEV 1316

Arqueta amb buc paral·lelepipèdic amb tapa de perfil compost i motllurada. La decoració del moble se centra en les tretze plaques de vori tallades aplacades a les quatre cares del buc i les dues plaques situades a la tapa. Les plaques del buc representen un seguici de personatges femenins i masculins abillats amb vestits de caire cortesà i les de la tapa presenten un motiu que esdevé quasi un distintiu del taller dels Embriachi, "putti" envoltats de fulles de roure que sostenen un escut en forma ametllada. La factura del treball de talla, però, fa dubtar de la filiació directa de l'arqueta a l'esmentat taller i porta a pensar en un taller diferent que treballava a la manera dels Embriachi. Les plaques estan muntades sobre una estructura molt refeta, segurament al segle XIX, amb parts noves i aprofitant certes peces de l'arqueta original com són algunes de les que presenten treball d'embotit.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi