Compartir
202
Arqueta eucarística
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta eucarística

Catalunya
Finals del segle XIII o primera meitat del segle XIV
Fusta de noguera recoberta de llautó estampat clavat
12 x 13,5 x 9 cm
Procedència desconeguda
MEV 1942

Petita arqueta formada per un buc paral·lelepipèdic amb tapa troncopiramidal i petit pla superior, completament recoberta a l'exterior amb planxes de llautó que descansen sobre un teixit que les separa de la fusta. Els temes iconogràfics se centren a la tapa de l'objecte: als laterals hi ha representat el baptisme de Crist, emmarcat dins un motiu circular; la cara frontal i posterior estan decorades amb la figura d'un àngel de mig cos situat dins un motiu tetralobulat. A la part baixa de la tapa apareix una sanefa correguda amb elements vegetals entrellaçats. La decoració del buc es basa en la repetició de dues tiges corbades acabades en fulles de palmetes enfrontades, a manera de sanefa. Aquest objecte, d'iconografia eminentment eucarística, podria haver servit com a píxide o potser fou la caixa-copó d'un cibori.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi