Compartir
199
Arqueta copó de Tavertet
Sala 18Mobiliari

Anònim

Arqueta copó de Tavertet

Catalunya
Primer quart del segle XIV
Fusta tallada recoberta d'estuc moldejat possiblement daurat i amb peu de fusta de boix tornejada
20 x 13 x 9 cm
Provinent de l'església de Sant Cristòfol de Tavertet (Osona)
MEV 4672

Aquest objecte està constituït per un receptacle, capsa o arqueta formada per un buc paral·lelepipèdic amb tapa a quatre vessants, sostingut per un peu i un eix confeccionat d'una sola peça de fusta de boix tornejada, encastada a la fonadura. L'arqueta està decorada a l'exterior amb relleus d'estuc modelat: cadascuna de les cares, emmarcada perimetralment per una petita motllura de mitja canya, presenta una decoració de tiges ondulants en forma de «S» estirada amb fullatges i fons amb petites perles en relleu. Possiblement la decoració d'estuc portava un recobriment d'or (similar a altres objectes realitzats amb la mateixa tècnica decorativa), encara que no es pot descartar que fos de plata colrada, ara perduda a causa de l'oxidació. El peu està profusament motllurat i l'eix, decorat amb incisions, presenta doble nus a la part superior.


Sala 18
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi