Compartir
106
Santa Maria Magdalena
Sala 6Gòtic

Anònim

Santa Maria Magdalena

Catalunya
Últim quart del segle XIV
Pedra amb restes de policromia
87 x 29 x 19 cm
Probablement provinent de la Catedral de Vic (Osona)
MEV 1309

Maria Magdalena o, simplement, la Magdalena, és tradicionalment identificada amb la dona que va ungir el cap de Jesús a Betània, a casa de Simó el Leprós. Segons els evangelis, era també una de les dones a qui un àngel va anunciar la resurrecció de Jesús quan aquestes anaven a visitar el sepulcre per ungir el seu cos amb perfums. Per tot això l'atribut més característic de la Magdalena és un pot de perfums o d'ungüents com el que porten aquesta imatge i també la imatge veïna (MEV 166). Un altre tret iconogràfic característic de la Magdalena són els cabells llargs, que fan al·lusió a la seva vida de penitent. Cal observar en aquesta imatge com la cabellera conserva força restes de daurat; així com també la bonica diadema de flors que porta al cap, a joc amb el fermall que té a l'alçada del pit.


Sala 6
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic