Compartir
129
Sant Hipòlit
Sala 9Gòtic

Pere Oller

Sant Hipòlit

Lloc d'execució desconegut
Vers el 1430
Alabastre
66,5 x 22 x 13 cm
Provinent de Vic (Osona)
MEV 775

Segons la tradició, sant Hipòlit va ser un soldat romà que es va convertir al cristianisme per causa de sant Llorenç i que per això va ser martiritzat. Se'l representa, doncs, vestit com un soldat i aquí, concretament, amb un completíssim arnès. L'estreta semblança d'aquesta figura amb una de les "filloles" o muntants del retaule major de la Catedral permet atribuir-la amb tota seguretat a l'escultor Pere Oller i relacionar-la amb el mecenatge del canonge Bernat Despujol (1385-1434), que sobresurt perquè va dotar la Catedral de Vic d'algunes de les seves joies artístiques més preuades, com ara la custòdia d'argent, ornaments litúrgics i, sobretot, el retaule major. La devoció dels Despujol a sant Hipòlit s'explica perquè són oriünds de Sant Hipòlit de Voltregà. Una nota del canonge Ripoll donada a conèixer pel Dr. Ramon Ordeig i Mata permet suposar que aquesta peça podria procedir d'una façana del carrer de Sant Hipòlit de Vic, carrer on es trobava la casa del benefici de Sant Hipòlit de la Catedral, fundat precisament pel canonge Despujol.


Sala 9
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre