Compartir
131
Rosassa i llinda de la M...
Sala 9Gòtic

Nicolau Sentmartí

Rosassa i llinda de la Mare de les Fonts de Vic

Vic
1447
Pedra
Ø72 x 15 cm; 27 x 136,5 cm
Provinents de la desapareguda font de la plaça del Mercadal de Vic (Osona)
MEV 13802, 10666

L'arribada de l'aigua corrent a Vic, al segle XV, va significar un important progrés per a la ciutat i va comportar la construcció de canalitzacions i de cinc fonts públiques. D'entre aquestes sobresortia l'anomenada Mare de les Fonts, situada al centre de la plaça del Mercadal. S'anomenava així perquè des d'allí es distribuïa l'aigua a les altres fonts de la ciutat. Es tractava d'un edicle coronat per la imatge de sant Miquel Arcàngel lluitant amb el drac. Aquest edicle tenia forma octagonal amb rosasses calades a les parets com la que s'exposa. La llinda de la porta sobresurt pels escuts que conté: el de les quatre barres al centre i el de la ciutat de Vic als dos extrems. S'hi veu també una inscripció commemorativa que deia: "A XI de febrer any MCCCCXXXXVII cintra la font en la ciutat de Vich". Atesa aquesta data (1447) és molt probable que els escuts caironats de Vic que aquí veiem siguin dels primers amb aquesta forma, feta oficial arran de la unificació de la ciutat l'any 1450.


Sala 9
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre