Compartir
143
Retaule dedicat a sant M...
Sala 11Gòtic

Joan de Rua

Retaule dedicat a sant Miquel Arcàngel

Catalunya
1483-1484
Pintura al tremp sobre fusta
296,5 x 190,5 cm
Provinent de l'església de Sant Miquel de Verdú (Urgell)
MEV 1768-1771

Joan de Rua va ser un pintor de Montblanc actiu a la darreria del segle XV a la zona entre els bisbats de Tarragona, Lleida, Vic i Barcelona. La seva obra conservada més important és el retaule de Sant Miquel de Verdú, el contracte del qual, localitzat l'any 2015 per Xavier Pont, permet documentar la seva identitat amb l'anomenat «Mestre de Cervera», una personalitat artística anònima creada per Gudiol Ricart i Alcolea. El contracte del retaule de Sant Miquel, establert el 15 de setembre de 1483 entre el pintor i la vila de Verdú, estableix que el retaule havia d'estar acabat el febrer de l'any següent. Ens trobem davant d'un pintor influenciat pel món flamenquitzant introduït a València per Jaume Baçó (Jacomart) i després desenvolupat per Joan Reixach, sense arribar però a la qualitat artística d'aquests mestres. Aquesta influència valenciana s'aprecia en el sentit decoratiu i efectista que domina el conjunt del retaule, on els paisatges dels fons de les escenes conviuen encara amb els fons daurats presents a la predel·la i a la taula central. Aquesta taula central amb la figura de l'Arcàngel vencent el dimoni està composta amb un gran domini artístic del ritme i la proporció. La figura de l'Arcàngel, amb un rostre dotat d'una serena bellesa angelical que recorda els bellíssims rostres dels arcàngels pintats per Jaume Huguet, contrasta amb la figura bestial de Lucífer. D'aquest mateix pintor el Museu conserva el fragment d'una predel·la i una taula lateral d'un retaule dedicat a santa Emerenciana de procedència desconeguda, exposat actualment a les galeries d'estudi, i un conjunt de dues taules amb el Calvari i l'Epifania, també de procedència desconeguda.


Sala 11
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre