Compartir
142
Retaule dedicat a sant L...
Sala 11Gòtic

Anònim

Retaule dedicat a sant Llorenç

Escola de Lleida
Segona meitat del segle XV
Pintura al tremp sobre fusta
449 x 295 cm
Provinent de Preixana (Urgell)
MEV 1761-1767

El retaule de Preixana té l'interès de ser un dels pocs retaules de format mitjà que s'han conservat en la seva integritat fins als nostres dies. Està dedicat a sant Llorenç, que apareix dempeus a la taula central revestit de diaca amb la dalmàtica. Les taules laterals narren els episodis del seu martiri i de la seva mort. Als compartiments de la dreta hi ha les escenes de la presentació del sant davant Deci, el seu martiri i el baptisme de Ciriaca i Lucili. Als compartiments de l'esquerra hi ha altres escenes del seu martiri i el seu enterrament. A la predel·la hi ha representats sant Pau, santa Úrsula, la Mare de Déu, sant Joan evangelista, santa Bàrbara i sant Pere. A l'escena central hi ha la figura de Crist, Senyor de Dolors, sostinguda per un àngel. No es coneix el nom de l'artista que va realitzar aquest retaule, per bé que Alcolea i Gudiol creuen que es tracta d'un pintor de l'escola de Lleida de l'etapa del segon gòtic internacional seguidor de l'art de Jaume Ferrer II.


Sala 11
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre