Compartir
141
Retaule dedicat a la Mar...
Sala 11Gòtic

Francesc Solives

Retaule dedicat a la Mare de Déu

Tarragona
1481
Pintura al tremp sobre fusta
269 x 214 cm
Provinent del santuari de la Mare de Déu de la Bovera, Guimerà (Urgell)
MEV 848, 885-887

L'any 1481 el pintor Francesc Solives, amb taller establert a la ciutat de Tarragona, va signar el contracte per la realització d'aquest retaule destinat al santuari de la Mare de Déu de la Bovera. L'escena més important del retaule és la que descriu el moment en què es troba la imatge de la Mare de Déu. Està situada al centre del retaule en la part superior a sota del Calvari. Mostra la processó del poble amb el bisbe i dos clergues que sostenen un gremial en el moment que arriben davant l'arbre dintre del qual apareix la imatge de la Mare de Déu que donarà nom al santuari. Estilísticament i iconogràficament és proper al retaule del Sant Dubte d'Ivorra, conservat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. La caracterització dels rostres dels personatges, així com la desaparició dels fons daurats, fa palesa la influència definitiva que va exercir Jaume Huguet en la pintura catalana de la segona meitat del segle XV, per bé que en el cas d'aquest retaule Francesc Solives demostra un domini escàs de l'art del dibuix, per la qual cosa sembla que es tracta d'una obra realitzada bàsicament per col·laboradors del seu taller.


Sala 11
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre