Compartir
110
Marededéu
Sala 7Gòtic

Anònim

Marededéu

Catalunya
Segon terç del segle XIV
Alabastre policromat
74 x 24 x 18 cm
Procedència desconeguda
MEV 10654

Aquesta imatge de procedència desconeguda ens dóna peu a comentar un altre tret característic de les imatges gòtiques de la Mare de Déu: la seva indumentària, que aquí es mostra amb molta evidència. Com és sabut, els artistes medievals representaven els personatges bíblics anacrònicament, com si fossin contemporanis. Per això la indumentària de les marededéus gòtiques és un reflex fidel de la manera de vestir de les dames dels segles XIV i XV. Aquesta va vestida amb túnica talar i amb un mantell subjectat amb un fermall a l'alçada del pit. Porta el cap cobert amb un vel que arriba fins a l'alçada dels braços. S'observa també que portava corona, tot i que va ser mutilada, segurament amb la intenció de posar-n'hi una de postissa. Observem així mateix que l'Infant agafa un ocell, una particularitat iconogràfica ja comentada a propòsit de la Marededéu MEV 10633. Hom ha fet notar, encara, que el gest que fa l'Infant d'agafar la vora del vel que cobreix el cap de Maria es dóna en altres marededéus catalanes de mitjan segle XIV que són atribuïdes a l'entorn de Jaume Cascalls, tal com assenyala Francesca Español.


Sala 7
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic