Compartir
144
Grup del Sant Sepulcre
Sala 11Gòtic

Anònim

Grup del Sant Sepulcre

Catalunya
Últim terç del segle XV
Fusta policromada
168 x 50 x 48 cm; 174 x 51 x 45 cm; 170 x 51 x 35 cm; 171 x 55 x 36,5 cm; 180 x 57 x 39 cm; 175 x 55 x 34 cm
Provinent de la Catedral de Vic (Osona)
MEV 10670-10675

Els grups del Sant Sepulcre representen l'enterrament de Jesús, amb la intervenció de la Mare de Déu, sant Joan Evangelista, Maria Magdalena, Maria Salomé i altres personatges, tots ells situats darrere la imatge del Crist jacent. També hi participen Josep d'Arimatea i Nicodem, situats al cap i als peus de Crist. El Sant Sepulcre constitueix un tema freqüent en l'escultura dels segles XV i XVI. Aquestes sis figures van formar part d'un grup que existí a la Catedral de Vic on des del segle XII, si més no, hi havia un altar dedicat al Sant Sepulcre. Identifiquem, d'esquerra a dreta, Josep d'Arimatea, Maria Magdalena, la Mare de Déu, una altra «Maria», sant Joan i Nicodem. Falten la figura del Crist jacent i d'una dona, que s'han perdut. Estilísticament, aquesta obra té relació amb el Sant Sepulcre de l'església de Santa Anna de Barcelona i amb un altre grup existent a la Catedral de Càller, a Sardenya. Tenint en compte que el Sant Sepulcre barceloní és, en part, obra de Gabriel Guàrdia (1482) i tenint en compte, així mateix, que aquest pintor i imatger residia a Vic cap al 1500, sembla versemblant relacionar-lo amb el Sant Sepulcre del Museu Episcopal de Vic, tot i que aquesta hipòtesi podria contradir la data que li fou assignada inicialment (cap al 1467, quan es renovà l'altar del Sant Sepulcre de la Catedral) i, en canvi, podria fer bona la de 1485, que ha estat mencionada alguna vegada.


Sala 11
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre