Compartir
140
Compartiments de revers ...
Sala 10Gòtic

Jaume Huguet

Compartiments de revers de predel.la amb Melquisedec i Moisès

Barcelona
Vers el 1455
Pintura al tremp sobre fusta
77 x 58 cm; 76,5 x 58,5 cm
Provinents de l'altar major de l'església del monestir de Santa Maria de Ripoll (Ripollès)
MEV 10742, 10741

Segons les fonts documentals sembla que el jove Jaume Huguet es va iniciar en l'ofici de pintor al costat del seu oncle Pere Huguet el qual va col·laborar professionalment al taller tarragoní de Mateu Ortoneda. L'any 1448 va fixar la seva residència a Barcelona on va entrar en contacte amb l'"ars nova" realista d'influència flamenca, especialment de l'escola pictòrica de Jan van Eyck, posat de moda pocs anys abans pel pintor Lluís Dalmau amb el retaule de la Mare de Déu dels Consellers de la capella de la Casa de la Ciutat de Barcelona, conservat actualment al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Les dues taules amb Melquisedec i Moisès són dos dels compartiments del revers de la predel·la del retaule major de l'església del monestir de Santa Maria de Ripoll contractat el 26 de febrer de l'any 1455 per l'abat del monestir Bertran de Samasó al nostre pintor. Segons el document del contracte Huguet es comprometia a pintar tres cares d'un tabernacle, quatre compartiments que el flanquejaven i cinc compartiments amb grisalla de la part posterior de la predel·la amb la imatge de Crist amb el calze de l'Eucaristia i quatre profetes. Les dues úniques taules que s'han conservat fins als nostres dies d'aquest conjunt són aquestes dues amb els profetes Melquisedec, revestit amb túnica sagrada de tradició jueva amb el calze a la mà, i Moisès, amb l'empremta dels dos raigs de la revelació al cap i les taules de la llei a les mans.


Sala 10
Planta 1
9–10–11 Gòtic
12–13–14 Renaixement
15–16 Teixit i indumentària
17 Vidre