Compartir
119
Anunciació
Sala 7Gòtic

Anònim

Anunciació

Catalunya
Segona meitat del segle XIV
Marbre
Sant Gabriel (64 x 24 x 16 cm); Verge (62 x 19 x 18 cm)
Procedència desconeguda
MEV 10668, 10669

L'Anunciació correspon al moment en què l'arcàngel Gabriel va anunciar a la Verge Maria el naixement de Jesús. L'episodi és narrat així a l'evangeli segons sant Lluc (capítol 1, 26-38): «Al sisè mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a un poble de la Galilea anomenat Natzaret, a una noia promesa amb un home que es deia Josep, de la casa de David, i la noia es deia Maria. Va entrar doncs a casa d'ella i li digué: “Déu te guard, plena de gràcia, el Senyor és amb tu.” Ella es va torbar... Però l'àngel li digué: “No tinguis por, Maria... tindràs un fill, i li posaràs Jesús.”» Així, l'àngel porta un filacteri on hi ha inscrita la seva salutació («Ave Maria gratia plena Dominus tecum benedicta») i fa el gest d'adreçar-se a Maria. Aquesta, en canvi, es posa la mà sobre el pit expressant la sorpresa que li causa l'aparició de l'àngel. Amb l'altra mà aguanta un llibre obert, donant a entendre que en el moment de l'aparició es trobava llegint.


Sala 7
Planta 0
4 Romànic
5–6–7–8 Gòtic