Compartir
Hostier
Sala 9Forja

P. Gili (?)

Hostier

Lloc d'execució desconegut
Segle XIV
Ferro estampat amb motlle
66 cm (dimensions plaques: 6,5 x 12,6 cm)
Prové de Sant Pere de Castanyell (Osona)
MEV 8096

Hostier constituït per una placa rectangular que conté dues formes d'igual mida gravades en negatiu, a l'interior de les quals hi ha els monogrames «DHS» i «IHS», envoltats de volutes, estrelles i creus. Un dels braços conté la inscripció: «p.: gili :ff: dabi [o daui]: m[e feu]» i un símbol no identificat. Hom ha considerat P. Gili com el ferrer que forjà els motlles, tot i que la identitat real del personatge resulta encara dubtosa. Es conserven altres exemplars signats per P. Gili al Museu Diocesà de Lleida (MDLL 1307) i al Museu Diocesà de Tarragona (MDT 4795 i 2087), caracteritzats tots ells per un disseny similar que té l'origen en un sistema de producció seriat. El Museu Episcopal de Vic conserva un hostier procedent de Vilamur (Pallars Sobirà) (MEV 8436), atribuïble al taller de Sans Areny, actiu al Pirineu lleidatà a mitjan segle XIV, del qual es conserven peces signades al Museu Diocesà de Lleida (MDLL 1301 i 1305). Els hostiers eren els motlles emprats per confeccionar la Sagrada Forma.