Compartir
246
Corona de llum
Sala 20


Forja

Anònim

Corona de llum

Catalunya
Segle XV (?)
Ferro forjat, estirat, reblat i embotit
110 x Ø110,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 1979

Corona de llum constituïda per un suport horitzontal, fet amb dos cèrcols de diferents diàmetres units per dues cintes creuades en perpendicular, el qual resta suspès per quatre cadenes. A sobre hi ha, reblats, diversos platets en forma de flor oberta. El Museu exposa a la mateixa sala dues corones de llum en forma de gàbia campaniforme (MEV 3905 i 4013) que tenen un paral·lel iconogràfic clar en les perspectives arquitectòniques dels frescos de la capella Scrovegni, a Santa Maria Annunciata (Pàdua), pintats per Giotto entre 1303 i 1306, tot i que, en aquest cas, la il·luminació és amb llànties de vidre.


Sala 20
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi