Compartir
241
Candeler d'altar
Sala 20Forja

Anònim

Candeler d'altar

Catalunya
Segona meitat del segle XIV
Ferro forjat, embotit, punxonat i cisellat
38 x Ø24,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 542

Candeler constituït per un trespeus sobre el qual reposa un plat en forma de flor oberta, del centre del qual s'alça una tija cilíndrica amb un nus de cares romboïdals, al bell mig, i dos nusos cúbics als extrems, decorats amb uns senzills motius geomètrics, dels quals neixen diversos braços radials colzats en «U» i acabats en una làmina serrada. Un candeler semblant apareix representat a l'escena del miracle de la dona combregant en pecat mortal, del retaule provinent del monestir de Sixena (segona meitat del segle XIV). Es tracta d'una peça d'origen català, confeccionada a partir de la unió de diversos elements independents de producció seriada que, combinats entre si, donen lloc a un nombre limitat de models. Se'n conserven nombrosos exemplars en diversos museus catalans.


Sala 20
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi