Compartir
274
Candeler d'altar
Sala 22Forja

Anònim

Candeler d'altar

Catalunya
Finals del segle XIV - inicis del segle XV
Ferro forjat, retallat, punxonat i cisellat
31,5 x 24 x 18 cm
Procedència desconeguda
MEV 2298

Es tracta d'una variant del MEV 542, confeccionat amb el mateix tipus de tija i de braços, però amb un plat rectangular de parets verticals retallades en forma de merlets esglaonats, que reposa sobre potes acabades en peus circulars. El museu Cau Ferrat de Sitges conserva un exemplar que presenta el plat amb els vèrtexs doblegats, formant el típic bec dels llums d'oli (MCFS 30.919). Una parella de candelers idèntics apareix representada a l'escena de la resurrecció de l'infant ofegat del retaule de la confraria de Sant Nicolau, procedent de la seu de Manresa, pintat per Jaume Cabrera entre els anys 1406 i 1412.


Sala 22
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi