Compartir
264
Rajoles d'oficis de les ...
Sala 21Ceràmica

Anònim

Rajoles d'oficis de les sèries de "la margarida" i del "lliri" amb animals

Catalunya
Segle XVII
Pisa
55 x 41 cm
Procedència desconeguda
MEV 2738, 2740, 23937, 23935, 23934, 23938, 2722, 2737, 2739, 23932, 2721, 5045

Les dites rajoles d'oficis són un dels productes decoratius més emprats en la ceràmica dels segles XVI, XVII i XVIII. En les rajoles de tema únic els animals constitueixen un motiu fàcil d'inspiració per la seva varietat i vistositat. Les rajoles d'oficis de temes animalístics provenen directament de la inspiració dels Bestiaris medievals. S'anomenaven així uns tractats amb la descripció de diferents animals, tant reals com imaginaris. Tenien una funció clarament moralitzadora ja que, a banda de la descripció dels diferents espècimens, se'ls atorgaven propietats morals exemplaritzants que van arrelar fortament en l'imaginari popular i en el folklore: el be queda com un animal no gaire llest però molt noble i bo; l'àliga, com la senyora de les aus i l'única que pot mirar el Sol de cara, i representa per tant els nets de cor que poden mirar Jesucrist; el ca és símbol de fidelitat; el mussol, de l'observació i de la saviesa; el lleó, rei de la creació, de la noblesa i la valentia; el bou, de la mansuetud; el tigre, de la supèrbia i la vanaglòria... Hi trobem tant animals domèstics o coneguts com altres d'exòtics o clarament imaginaris, alguns dels quals han entrat a formar part del patrimoni iconogràfic festiu, com ara l'àliga coronada, la víbria, el drac, la mulassa, etc.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi