Compartir
254
Rajola de sostre
Sala 21Ceràmica

Anònim

Rajola de sostre

Manises (València)
Última meitat del segle XV
Pisa
35,5 x 43,5 cm
Procedència desconeguda
MEV 7427

Placa decorativa, de revestiment. Paral·lelament als socarrats, es van fer unes altres rajoles esmaltades. Aquesta característica pot indicar que estaven destinades a llocs on hi podia haver contacte amb l'aigua o estar a l'exterior o també, per la seva major riquesa, en interiors més a l'abast. Són molt més rares que els socarrats. Aquesta, feta a Manises l'última meitat del segle XV, procedeix d'una casa de Patraix (València) donada com a pagament d'ajut de conquesta pel rei Jaume I a la família Escrivà. L'escut és de filiació desconeguda. Quatre quarters ens presenten, en creu, dos castells, un lleó i un llop. D'aquest escut n'existeixen diverses variants en socarrats i en altres peces. A ambdós costats, emmarcant-lo, hi ha dues bandes de palmetes molt simplificades que acaben d'omplir l'espai de la placa.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi