Compartir
257
Plat
Sala 21Ceràmica

Anònim

Plat

Manises (València)
Segle XVII
Pisa amb reflex metàl·lic
4,4 x Ø47,2 cm
Procedència desconeguda
MEV 2300

Gran plat de reflex metàl·lic amb gallons. El reflex metàl·lic és la tècnica més complexa i difícil i alhora la més lluïda. Per aconseguir-la calen tres coccions i un gran domini del foc. L'eufòria econòmica i l'arribada de plata d'Amèrica, juntament amb les modes europees del moment, van propiciar la utilització per part de la noblesa i les classes altes de vaixella de plata. La ceràmica de reflex n'era una aproximació menys costosa i per tant arribava a un públic més ampli. Es tracta de peces molt treballades i riques. La decoració d'aquest plat és d'influència plenament renaixentista. A l'ala, els gallons van decorats amb uns motius petits alternats, seguint la forma en relleu. La base, plana, queda separada de l'ala per un ressalt que, amb el seu desgast, ens indica l'ús freqüent. El centre, en relleu prominent i anomenat tetó, és típic d'aquestes peces.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi