Compartir
256
Plat de la sèrie de "la ...
Sala 21Ceràmica

Anònim

Plat de la sèrie de "la fulla partida"

Catalunya
Segle XVII
Pisa
5,2 x Ø36 cm
Procedència desconeguda
MEV 14138

La ceràmica policroma adopta la plenitud dels colors de provinença italiana i entra a formar part de les necessitats de la societat culta i rica al segle XVII. A partir d'aquest moment ja és molt clara la separació de la terrissa, la ceràmica més primària, i aquesta, en què la decoració és l'element més important. Encara que puguin estar destinades a usos funcionals, les sèries policromes estan concebudes amb una clara voluntat decorativa. Les decoracions s'adapten perfectament al suport i els temes són voluntàriament amables i sempre originals. Els centres s'ocupen amb el tema bàsic i l'ala es decora amb motius repetits en forma de sanefa que són els que donen nom a les diverses sèries. En aquest plat el tema central és una dona que fila a l'aire lliure, i el tema de l'ala és el de "la fulla partida", en dos colors, del qual es coneixen diverses variants, amb quatre rostres que separen l'espai en quarts.


Sala 21
Planta 2
18 Pell
19 Orfebreria i metall
20 Forja
21 Ceràmica
22 Galeries d’estudi